Obszary działania

Reprezentowanie świadków

W ramach postępowania karnego świadkowi (oraz osobie niebędącej stroną), jeżeli wymagają tego jego interesy, w toczącym się postępowaniu przysługuje prawo ustanowienia pełnomocnika. Ten rodzaj pomocy prawnej zabezpiecza interesy świadków w trakcie ich przesłuchania. Świadek zeznający na Policji, w Prokuraturze lub przed Sądem może bowiem korzystać w trakcie przesłuchania z pomocy adwokata, który pomoże mu skorzystać z przysługujących mu praw w konfrontacji z organami ścigania. Należy pamiętać, że ostateczna decyzja o dopuszczeniu pełnomocnika do uczestniczenia w przesłuchaniu należy do Prokuratora lub Sądu, w zależności od etapu postępowania.

Reprezentowanie świadków w trakcie przesłuchania przez pełnomocnika wymaga fachowej wiedzy prawniczej. Nasza Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie. Prawnicy naszej kancelarii wielokrotnie występowali jako pełnomocnicy, reprezentujący świadków w postępowaniu sądowym prokuratorskim i policyjnym. Naszym głównym zadaniem jest czuwanie nad zgodnością przesłuchania z obowiązującą procedurą oraz zapewnienie reprezentowanej stronie możliwości skorzystania z wszelkich przewidzianych uprawnień. Może to przykładowo dotyczyć uchylenia się od odpowiedzi na pytania, w sytuacji gdy odpowiedź mogłaby narazić świadka lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Reprezentowanie świadków Warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również