Obszary działania

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór przepisów odnoszących się do stosunków prawnych zachodzących głównie pomiędzy członkami rodziny. Może dotyczyć zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. W naszym kraju źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy prowadzi różnego rodzaju sprawy rodzinne, takie jak nabycie spadku czy też ustanowienie opieki nad dzieckiem.

Sprawy spadkowe

Śmierć członka rodziny to trudny czas dla jego bliskich. Warto jednak pamiętać, że aby spadek przeszedł w ręce osób uprawnionych koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub dokonanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W tym celu należy zgromadzić właściwe dokumenty, aby móc potwierdzić stopień pokrewieństwa oraz zakres dziedziczenia. Sytuacja się komplikuje, gdy dochodzi do sporu. Ponadto powinniśmy mieć na uwadze, że spadkobierca mógł pozostawić po sobie długi. Wtedy przejdą one wraz ze spadkiem na osobę go nabywającą, chyba że zdecydujemy się spadek odrzucić.

Ustanowienie opieki nad dzieckiem

W zakresie prawa rodzinnego mieszczą się również sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Gdy rodzice zostali jej pozbawieni, zmarli lub pozostają w sporze co do charakteru i sposobu wykonywania opieki nad dzieckiem, wówczas to Sąd ma obowiązek określić sposób wykonywania opieki nad małoletnim. Nieco odmienną sytuacją jest rozwód. To, jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem po rozwodzie zależy od porozumienia między jego rodzicami. W sytuacji braku porozumienia decyzje w tym zakresie podejmie Sąd. Najbardziej komfortową dla dziecka i stron sytuacją jest kompromis, w ramach którego strony wypracowują wspólne stanowisko. Takie stanowisko, jeżeli jest zgodne z prawem oraz odpowiada dobru małoletniego, z reguły jest honorowane przez Sąd i znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniu kończącym sprawę.

Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy reprezentuje interesy klientów w sprawach sądowych, dotyczących prawa rodzinnego oraz pokrewnych spraw związanych z kwestiami rodzinnymi. Nasza pomoc obejmuje czynności, takie jak złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu, sporządzenie pism procesowych lub ustalenie, jakie dokumenty powinny być zgromadzone w celu rozpoczęcia danego postępowania. Z doradztwa naszych doświadczonych adwokatów warto skorzystać również w trudniejszych sytuacjach, np. przy ustaleniu spadkobierców, w kwestiach spornych między członkami rodziny lub w przypadku braku kompromisu pomiędzy małżonkami w przedmiocie ustanowienia opieki nad dzieckiem. Ponadto posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód, w postępowaniach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podziału majątku wspólnego małżonków, a także w kwestiach związanych z alimentami.

Prawo rodzinne Warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również