Obszary działania

Prawo cywilne

Prawo cywilne posiada wiele działów, samo zaś jest gałęzią prawa prywatnego. Odnosi się do życia codziennego, ale również znajduje zastosowanie w prowadzeniu firmy. Odpowiadając na pytanie, czym zajmuje się prawo cywilne, należy wskazać, że reguluje ono stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego na podstawie ustalonych norm prawnych, gdzie fundamentalnym ich źródłem jest w naszym kraju Kodeks cywilny.

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Aby zrozumieć, co reguluje prawo cywilne, należy określić poszczególne jego działy. Jego systematyka obejmuje:

 • część ogólną – rozumianą jako ogólne zagadnienia prawa cywilnego;
 • prawo rzeczowe – odnosi się do spraw związanych z korzystaniem z dóbr majątkowych;h
 • prawo zobowiązań – reguluje przepisy dotyczące wzajemnych świadczeń i umów, wynikających z obrotu rzeczami;
 • prawo spadkowe – zawiera normy prawa dotyczące dziedziczenia; reguluje stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia,
 • prawo rodzinne – zawarte odrębnie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dotyczy stosunków prawnorodzinnych i majątkowych w rodzinach.

W związku z powyższym możemy powiedzieć, że tym, co reguluje prawo cywilne, są wszelkiego rodzaju stosunki i sytuacje między podmiotami prawa prywatnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym podmiotami prawa prywatnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Ponadto prawo cywilne reguluje również sytuację prawną osób oraz rzeczy, rozumianych w charakterze podmiotów i przedmiotów, w zakresie zachodzących pomiędzy nimi stosunków cywilnoprawnych. Odnosi się także do różnego rodzaju uprawnień oraz obowiązków omawianych wyżej podmiotów, które wypływają z zachodzących pomiędzy nimi stosunków.

Prawo cywilne stosowane jest w szeregu codziennych czynności. Z jego przepisami mamy do czynienia podczas zawierania różnego rodzaju umów. Mogą one dotyczyć usług, nieruchomości lub ruchomości, sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny lub regulować różne sposoby zatrudnienia. Z prawem cywilnym spotykamy się również wtedy, gdy występujemy z roszczeniem o wywiązanie się z zapisów tychże umów.

System przepisów prawa cywilnego jest bardzo rozbudowany i nierzadko skomplikowany. Aby uniknąć błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje, warto skorzystać ze sprawdzonej, rzetelnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy od wielu lat zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego. Nasze szerokie doświadczenie obejmuje kwestie dotyczące:

 • sporządzania pozwów, pism procesowych oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi,
 • reprezentacji procesowej, między innymi w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych,
 • udzielania porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,
 • sporządzania projektów umów,
 • doradztwa w zakresie negocjacji umów,
 • doradztwa i reprezentowania klientów na każdym etapie postępowania spadkowego.

Oferujemy wsparcie zarówno w postępowaniach przedsądowych, jak i w działaniach związanych ze wszczęciem sprawy.

Prawo cywilne Warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

  Wszystkie usługi są wyceniane

  indywidualnie

  Zobacz również