Obszary działania

Postępowanie związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym

Jest wiele przyczyn prowadzących do wypadków drogowych. Jedną z nich jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nawet jeżeli prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie doprowadzi do wypadku drogowego, to ustalenie, że kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających powoduje poważne konsekwencje prawne. Postępowania związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym wymagają wiedzy prawniczej, dlatego warto, aby oskarżonego reprezentował przed Sądem doświadczony adwokat lub radca prawny.

Bezpieczeństwo komunikacyjne to zbiór norm prawnych, ustanowionych w celu zapobiegania różnego rodzaju wypadkom i kolizjom drogowym, które mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. Do jednej z najczęstszych przyczyn zakłócenia bezpieczeństwa w komunikacji należy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Polskie prawo rozróżnia dwa stany, w zależności od poziomu stężenia alkoholu we krwi kierowcy – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Oba są karalne, przy czym pierwszy uważany jest za wykroczenie, drugi natomiast za przestępstwo. Jazda pod wpływem środków odurzających jest traktowana analogicznie.

W każdej z powyższych sytuacji w ramach postępowania karnego, związanego z bezpieczeństwem komunikacyjnym, przewidziane są różnego rodzaju kary. Zwykle jest to grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności, może też być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu przez wyznaczony czas. Dodatkowo w przypadku stanu nietrzeźwości lub znajdowania się pod wpływem środka odurzającego Sąd jest zobowiązany orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata. Ponadto Sąd ma obowiązek orzec wobec sprawcy obowiązek zapłaty kwoty 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jeszcze surowsze konsekwencje niesie za sobą ponowne zasiadanie za kółkiem po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających, gdy kierowca był już wcześniej karany za tego typu łamanie prawa. W przypadku kolejnego skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających Sąd wymierza bowiem dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Jeśli Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdu istnieje możliwość powrotu do prowadzenia przed upływem okresu określonego w wyroku. Takie korzystne orzeczenie Sądu może zapaść w przypadku złożenia wniosku o zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. W ten sposób skazany może ubiegać się o faktyczne skrócenie zakazu poprzez uzyskanie zgody na prowadzenie pojazdu z blokadą alkoholową. Przedmiotowa blokada to urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg na 1 dm3. Koszt założenia blokady ponosi skazany. Badania wskazują, że jest ona dużo skuteczniejszym środkiem zmniejszenia ryzyka ponownego złamania prawa w tym zakresie.

Postępowania karne związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym najlepiej powierzyć w ręce adwokata lub radcy prawnego. Nasza Kancelaria Adwokacka posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących prawa karnego wykonawczego. W szczególności specjalizujemy się w reprezentowaniu skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nasi adwokaci mają na koncie wiele skutecznie przeprowadzonych spraw w zakresie ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez uzyskanie zgody Sądu na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową. W tym celu przygotowujemy kompletny wniosek i składamy go do Sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku składamy w imieniu skazanego zażalenie. Podkreślamy jednak, że zgodnie z przepisami, wniosek może być złożony dopiero po połowie trwania zakazu lub po upływie 10 lat, jeśli prawo jazdy zostało zabrane dożywotnio.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również