image-16-211x190

Obsługa Firm

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej. Oferowane usługi obejmują m.in.: pomoc w wyborze…

Czytaj więcej
image-13-211x190

Prawo Karne

Kancelaria posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym i karnym skarbowym osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym. Kancelaria w zakresie prawa karnego zapewnia pomoc w ramach: obrony w postępowaniu…

Czytaj więcej
image-19-211x190

Prawo Cywilne

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie: sporządzania pozwów, pism procesowych oraz reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, reprezentacji procesowej między innymi w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr…

Czytaj więcej
image-8-211x190

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria, m.in.: doradza i przygotowuje projekty umów majątkowych małżeńskich; zapewnia doradztwo, reprezentację i sporządzanie pism procesowych m.in. w postępowaniach: w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa, w…

Czytaj więcej
dom_211x190

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa w obrocie nieruchomościami m.in.: przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości, prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi…

Czytaj więcej
zbiorowe_211x190

Pozwy zbiorowe

Kancelaria prowadzi sprawy w postępowaniu grupowym, pozwalające na dochodzenie w ramach jednego procesu roszczeń zgłoszonych przez co najmniej dziesięć osób. Występujemy przeciwko Skarbowi Państwa i Jednostkom Samorządu Terytorialnego…

Czytaj więcej